QR CODE

請使用手機
掃描!

遊具搜尋選單

 

商店搜尋選單

 

餐飲搜尋選單

 

熊熊義大旅行全世界 集章摸彩得獎名單

卡通置物小帳棚30名:

X 0968- XXX -127、張X 0972- XXX -705、盧X 0912- XXX -096

X 0935- XXX -115、徐X 0988- XXX -703、游X 0978- XXX -385

X 0935- XXX -413、郭X 0922- XXX -181、黃X 0922- XXX -339

X 0975- XXX -872、吳X 0913- XXX -541、徐X 0965- XXX -119

X 0928- XXX -071、林X 0926- XXX -545、顏X 0919- XXX -950

X 0928- XXX -972、張X 0952- XXX -883、周X 0961- XXX -853

X 0935- XXX -761、楊X 0921- XXX -307、汪X 0912- XXX -341

X 0928- XXX -378、許X 0928- XXX -356、李X 0918- XXX -257

X0909- XXX -502、林X 0922- XXX -732、潘X 0925- XXX -796

X 0913- XXX -263X 0970- XXX -088、徐X 0928- XXX -152

 

卡通保冷桶椅20名:

X 0919- XXX -600、高X 0958- XXX -279、周X 0930- XXX -366

X 0928- XXX -004、胡X 0906- XXX -008、許X 0910- XXX -553

X 0911- XXX -769、黃X 0935- XXX -118、游X 0975- XXX -864

X 0935- XXX -020、翁X 0982- XXX -199、蔡X 0970- XXX -022

X 0917- XXX -181、孫X0952- XXX -190、楊X 0970- XXX -977

X 0963- XXX -597、鐘X 0933- XXX -616、陳俊X 0955- XXX -690

X 0910- XXX -526X祐誠 0915- XXX -369

 

 

1.得獎人需於2019/4/3前攜帶本人證件親至義大遊樂世界入口迎賓大廳,遊客服務中心領取獎項,逾期視同放棄並不得補發獎項。

2.得獎獎品依現場提供為主,不得要求更換其他商品。

3.義大遊樂世界保有活動最終解釋權。